Personvern

Personvernerklæring

Versjon 1. 0 – 01.10.2020

I FLORACHOLOGY NORWAY (“FLORACHOLOGY NORWAY”, “vi” eller “oss”) bryr vi oss om ditt personvern. Derfor har vi alltid ditt personvern og vårt ansvar i tankene når vi samler inn og behandler personopplysninger. FLORACHOLOGY NORWAY er behandlingsansvarlig for de opplysninger vi behandler når du er en nettsteds-bruker («https://chakraoljer.no») og bruker våre tjenester. Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger som behandles, og hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger. Erklæringen beskriver også rettighetene du har som registrert hos oss og hvordan du utøver disse.

1.Din avtale med FLORACHOLOGY NORWAY

Denne personvernerklæring er en del av Avtalen mellom deg som nettsteds-bruker og FLORACHOLOGY NORWAY. Erklæringen beskriver behandlingen av personopplysninger i alle våre tjenester. Det er derfor viktig at du leser innholdet før du begynner å bruke noen av tjenestene.

2.Rettslig behandlingsgrunnlag

FLORACHOLOGY NORWAY’s behandling av dine personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lov. Det betyr at FLORACHOLOGY NORWAY på forhånd må ha identifisert om det finnes et behandlingsgrunnlag. Hvis vi ikke har det, er vår behandling av dine personopplysninger ulovlig.

Nedenfor finner du de rettslige behandlingsgrunnlagene vi benytter:

2.1 Nødvendig for å oppfylle en avtale med deg

Formålet med FLORACHOLOGY NORWAY’s behandling av personopplysninger er i første rekke kundeadministrasjon, fakturering, gjennomføring av betalingsoppdrag og levere andre tjenester i tråd med de avtalene vi har inngått med deg.

2.2 Rettslige forpliktelser

FLORACHOLOGY NORWAY behandler også personopplysninger for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger; slik som personopplysningsloven, bokføringsloven, hvitvaskingsloven og annet relevant regelverk, og utleveringspålegg fra myndigheter med hjemmel i lov.

Eksempler på behandling basert på rettslige forpliktelser:

 • forebygging og avdekking av straffbare handlinger, som hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og bedrageri
 • bokføringskrav
 • rapportering til politimyndigheter, tilsynsmyndigheter og andre myndigheter med hjemmel i lov

2.3 Berettiget interesse

FLORACHOLOGY NORWAY kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen må være lovlig, definert på forhånd, reell og saklig begrunnet i virksomheten.

2.4 Samtykke

Dersom ikke annet behandlingsgrunnlag foreligger, vil FLORACHOLOGY NORWAY’s behandling av personopplysninger basere seg på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg som kunde.

Dersom du har avgitt samtykke til FLORACHOLOGY NORWAY, kan dette på hvilket som helst tidspunkt trekkes tilbake. Trekker du tilbake ditt samtykke, vil behandlingen opphøre, og personopplysningene vil slettes dersom oppbevaring av opplysningene er basert utelukkende på avgitt samtykke.

3.Formålet med behandling av dine personopplysninger

Formålet med vår behandling av personopplysninger ved din bruk av FLORACHOLOGY NORWAY’s nettsted er først og fremst å oppfylle de forpliktelsene FLORACHOLOGY NORWAY har påtatt seg for gjennomføring av Avtalen, herunder å gjennomføre betalingsoppdrag og levere andre tjenester til deg som du har tatt i bruk gjennom nettstedet.

I FLORACHOLOGY NORWAY behandles personopplysninger også blant annet til følgende formål:

 • Kundeoppfølging, statistikk og markedsføring
 • Videreutvikling, test og forbedring av FLORACHOLOGY NORWAY’s tjenester
 • Sikkerhetsmonitorering
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger
 • FLORACHOLOGY NORWAY vil også behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det eller når du har samtykket til slik behandling.

4.Hvilken informasjon lagrer vi

FLORACHOLOGY NORWAY lagrer opplysninger som du selv oppgir i nettstedet når du registrerer deg, som genereres når du bruker tjenesten eller som innhentes fra offentlige registre. FLORACHOLOGY NORWAY lagrer følgende data og behandler personopplysninger for de følgende formålene og benytter flere av de rettslige behandlingsgrunnlagene nevnt ovenfor i punkt 2:

 • Når du registrerer deg som FLORACHOLOGY NORWAY -bruker oppgir du en rekke personopplysninger som navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse. Formålet er å identifisere deg, samt administrere kundeforholdet. Din adresse, e-postadresse og eventuell andre kontaktopplysninger brukes også til markedsføringsformål (se punkt 9)..
 • For sikkerhetsformål registrerer vi hvilken mobil enhet du bruker og enhetens operativsystem.
 • For å la deg bli holdt innlogget med nettleseren din og enheter du velger å bruke denne delen av tjenesten på. Til dette bruker vi informasjonskapsler (cookies).
 • Vi lagrer innholdet i beskjeder du og mottaker, både privat og bedrift, sender til hverandre i tilknytning til transaksjonen. Dette er vi pålagt i hvitvaskingsloven.
 • Vi lagrer også transaksjonshistorikk og genererte skjermbilder. Dette er vi pålagt i hvitvaskingsloven.

5.Utlevering av personopplysninger

Informasjon som kan knyttes til deg som person vil ikke bli utlevert til andre med mindre det følger av Avtalen, er hjemlet i lov eller at du spesifikt har samtykket til det. Når du oppretter en bruker-profil, kan andre brukere søke deg opp i løsningen ved hjelp av ditt brukernavn.

6.Bruk av databehandlere
Det er flere underleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne (databehandlere). Overføring av personopplysninger til slike databehandlere skjer i medhold av databehandleravtaler som sikrer at behandlingen gjennomføres i samsvar med regelverket, herunder hindrer at databehandleren bruker opplysningene for andre formål.

Det kreves altså et gyldig rettslig overføringsgrunnlag for slik overføring i henhold til GDPR, og noen av følgende vilkår må være oppfylt:

 • EU-kommisjonen har besluttet at det foreligger et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det aktuelle landet.
 • Det er truffet andre hensiktsmessige sikkerhetstiltak, og/eller en databehandler har gitt nødvendige garantier om at personopplysningene vil bli behandlet på en trygg måte, i henhold til GDPR og i tillegg til for eksempel bruk av standardkontrakter (EUs standardklausuler) som er godkjent av EU-kommisjonen, eller databehandleren har gyldige bindende konsernregler (BCR).
 • Det dreier seg om unntak i spesielle tilfeller, for eksempel for å oppfylle en avtale med deg eller tilfeller der du gir ditt samtykke til den bestemte overføringen.

7.Kundeoppfølging, profilering og markedsføring

7.1 Kundeoppfølging

FLORACHOLOGY NORWAY vil registrere og bruke nødvendige personopplysninger om deg for å oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss for gjennomføring av avtalen med deg, samt til kundeadministrasjon og fakturering.

Uten samtykke fra deg vil enheter og selskaper i FLORACHOLOGY NORWAY kunne dele følgende nøytrale opplysninger seg imellom; f.eks. navn, kontaktopplysninger, fødselsdato og hvilke tjenester eller produkter du har inngått avtale om.

7.2 Profilering og markedsføring

Vi ønsker at informasjon, nyheter og markedsføring vi sender deg skal oppleves relevant. I den forbindelse kan vi foreta en begrenset profilering. Vi tilpasser derfor innholdet basert på de opplysninger vi har om deg. Eksempler på disse opplysninger er hvilke produkter og tjenester du har inngått avtale med oss om, alder og bosted. FLORACHOLOGY NORWAY kan behandle disse opplysningene dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til ditt personvern. FLORACHOLOGY NORWAY har blant annet en berettiget interesse i å bruke personopplysninger til markedsføring, produkt- og kundeanalyser. Analysene danner grunnlaget for type markedsføring, samt prosess-, forretnings- og systemutvikling, inkludert testing. Hensikten er å forbedre løsningene våre og tilby best mulig tilbud, produkter og tjenester til våre kunder.

Markedsføres produkter og tjenester ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til deg personlig innen andre produktkategorier enn de som FLORACHOLOGY NORWAY og du har inngått avtale om, kreves samtykke fra deg for å benytte andre kundeopplysninger enn navn og kontaktopplysninger, og hvilke produkter du har.

8.Markedsføring i eksterne kanaler: Vi ønsker å gi deg som kunde relevant informasjon og markedsføring på sosiale plattformer og nettsider. For å kunne få til dette må vi vite hvem du er når du bruker de aktuelle sosiale plattformer og nettsider. Det gjør vi ved å koble kontaktinformasjon som telefon og e-post som du har gitt til oss, med informasjon du har gitt til den eksterne kanalen.

Når koblingen er gjort, vil du kunne motta budskap og informasjon som vi antar er av interesse.

Du kan når som helst velge at dine personopplysninger ikke skal brukes til direkte eller målrettet markedsføring ved å kontakte oss. Du finner denne muligheten under «Kontakt» på nettstedet.

9.Statistikk
I FLORACHOLOGY NORWAY behandler vi personopplysninger for intern statistikk, og for å tilby statistikk til offentlige og private virksomheter. Statistikk vi deler med andre er aldri personopplysninger og du vil aldri være identifiserbar overfor disse virksomheter. Opplysningene kan kun benyttes til å forbedre varer, tjenester, kommunikasjon og tilbud til forbrukere. Behandlingsgrunnlaget vårt for dette formålet er berettiget interesse. Statistikken vi lager bygger på demografiske opplysninger, produktopplysninger og transaksjonsopplysninger. Eksempler på statistikk kan være grupper av innbyggere som reiser kollektivt eller tidspunkt på dagen det er flest mennesker i matbutikken osv.

10.Dine rettigheter
Du har rett til å kreve innsyn, korrigering av uriktige personopplysninger eller sletting av personopplysninger vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrensning i behandlingen og kan på visse vilkår protestere mot videre behandling av personopplysninger eller kreve dine personopplysninger overført til deg selv eller annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).
Du kan til enhver tid trekke tilbake dine samtykker. Dette gjør du ved under “Kontakt” på nettstedet. En tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av en behandling som var basert på samtykke før samtykket ble trukket tilbake.
Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter, kan du fylle ut vår kontaktskjema på https://chakraoljer.no/kontakt/ eller på post@chakraoljer.no. Vi besvarer din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

11.Lagringstid
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Etter dette vil opplysningene slettes eller anonymiseres, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov. Dette gjelder også dersom du sletter din bruker-profil. Opplysninger om dine transaksjoner vil bli lagret av FLORACHOLOGY NORWAY så lenge lovgivningen krever det.
Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker samtykket tilbake, med mindre det finnes et annet rettslig grunnlag for videre behandling.

12.Sikring av personopplysninger
Personopplysninger som FLORACHOLOGY NORWAY samler inn, lagres og behandles på en trygg og sikker måte. Vi har etablert og dokumentert rutiner og tiltak som skal sikre opplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet i henhold til GDPR artikkel 32.

13.Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du ta kontakt med oss på post@chakraoljer.no eller klage til Datatilsynet.

Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet på www.datatilsynet.no.

14.Endringer
Vi kan endre denne personvernpolicyen for å følge lovmessige krav, ved tilbud av nye og/eller endrede produkter samt endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger.

15.Behandlingsansvarlig
FLORACHOLOGY NORWAY er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som fremgår av denne personvernpolicyen. Dersom du har spørsmål rundt FLORACHOLOGY NORWAY personvernpolicy, ta kontakt med oss på https://chakraoljer.no/kontakt/ , per e-post på post@chakraoljer.no eller på telefon 93403302.

Handlekurv